Notice: Undefined index: lnk in /home/admin/web/asis.ege.edu.tr/public_html/yonetim/anketraporu3.php on line 122
Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı
Notice: Undefined index: lnk in /home/admin/web/asis.ege.edu.tr/public_html/yonetim/anketraporu3.php on line 122
Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu
Notice: Undefined index: lnk in /home/admin/web/asis.ege.edu.tr/public_html/yonetim/anketraporu3.php on line 122
Akademik Destek ve İlgi
Notice: Undefined index: lnk in /home/admin/web/asis.ege.edu.tr/public_html/yonetim/anketraporu3.php on line 122
Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet
Notice: Undefined index: lnk in /home/admin/web/asis.ege.edu.tr/public_html/yonetim/anketraporu3.php on line 122
Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği
Notice: Undefined index: lnk in /home/admin/web/asis.ege.edu.tr/public_html/yonetim/anketraporu3.php on line 122
Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği

Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı

* Maviler biriminiz, griler üniversite ortalamasını göstermektedir.

1-) Ders içerik ve değerlendirme kriterlerinin önceden açıklanmasından… (Katılım: 1436)

2-) Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanlarının objektifliğinden… (Katılım: 1436)

3-) Ödev ve sınav kâğıtlarıma detaylı geri bildirilme verilmesinden… (Katılım: 1436)

4-) Öğretim elemanlarıyla kolaylıkla iletişim kurabilmekten… (Katılım: 1436)

5-) Öğretim elemanlarının dersleri ve konuları ilgi çekici hale getirmelerinden… (Katılım: 1436)

6-) Derslerde öğrencilerin aktif katılımını sağlayan yöntem ve tekniklerin kullanılmasından… (Katılım: 1436)

7-) Öğretim elemanlarının derslerde beni teşvik etmelerinden… (Katılım: 1436)

8-) Ders içeriklerinin entelektüel boyutundan… (Katılım: 1436)

9-) Derslerin uygulama ve teorik açısından yeterliliğinden… (Katılım: 1436)

10-) Derslerde kullanılan kitap, ders notu gibi basılı ve görsel materyallerden… (Katılım: 1436)

© 2019 Ege University